ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ യുവധാരയുടെ ആദ്യ വരിക്കാരനായി അശോകൻ ചരുവിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ യുടെ മുഖമാസികയായ യുവധാരയുടെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ മലയാളത്തിന്‍റെ  എഴുത്തുകാരൻ അശോകൻ ചെരുവിലിനെ ആദ്യ വരിക്കാരനാക്കി ബ്ലോക്ക്തല ഉദ്ഘാടനം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സി.ഡി.സിജിത്ത് യുവധാരയുടെ പതിപ്പ് കൈമാറി. ”സമര യൗവ്വനത്തിന്‍റെ സർഗ്ഗാവിഷ്കാരം” എന്ന സന്ദേശമുയർത്തിയാണ് യുവധാരയുടെ പ്രചരണം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ബ്ലോക്ക് നേതാക്കളായ ആർ.എൽ.ശ്രീലാൽ, വി.എ.അനീഷ്, ആർ.എൽ.ജീവൻലാൽ, പി.കെ.മനുമോഹൻ, ഐ.വി. സജിത്ത്, രാഹുൽ.ടി.രവീന്ദ്രൻ, ഗോകുൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a comment

Top