മുരിയാട് തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്താകുന്നു

ആനന്ദപുരം : മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തരിശുരഹിത പഞ്ചായത്താക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആനന്ദപുരത്ത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി സരള വിക്രമൻ നിർവ്വഹിച്ചു. വാർഡ് മെമ്പർ വൽസൻ അധ്യക്ഷനായി മെമ്പർമാരായ എ എം ജോൺസൺ, വൃന്ദ കുമാരി, തോമസ്സ് തൊകലത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടം ത്തു ഷീജ ശിവൻ സ്വാഗതവും തൊഴിലുറപ്പ് എൻജിനീയർ രേഷ്മ നന്ദിയും പറഞ്ഞു

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Top