കൂടൽമാണിക്യം ആറാം ഉത്സവം : ശീവേലി തത്സമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കൂടൽമാണിക്യം ആറാം ഉത്സവ ശീവേലി തത്സമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ . ശങ്കരൻകുളങ്ങര മണികണ്ഠൻ തിടമ്പേറ്റി, പാമ്പാടി രാജൻ ഇടത്തും തിരുവമ്പാടി ചന്ദ്രശേഖരൻ വലത്തും അണിനിരന്നു. ഉള്ളാനകൾ നന്ദിലത്ത് ഗോപീകൃഷ്ണൻ , കുളക്കാടൻ കുട്ടികൃഷ്ണൻ. പ്രമാണം പെരുവനം കുട്ടൻമാരാർ.

Leave a comment

Top