ഉപജില്ലാ കലോത്സവ തിരശീല വീഴാൻ ഒരുനാൾ ബാക്കിനിൽക്കെ എച്ച്ഡിപിയും നാഷണലും മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു

എടതിരിഞ്ഞി : ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്‍റെ മൂന്നാം ദിവസം വെകുന്നേരം തൊണ്ണൂറിൽ 60 ഇനങ്ങൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ എച്ച്ഡിപി എസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 157 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്കൂൾ 139 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും , എസ് എൻ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 102 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

77 ൽ 57 ഇനങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നാഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും 143 എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് സ്കൂൾ 123 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും പോയിന്റോടെ എച്ച് ഡി പി എസ് എച്ച്എസ്എസ് 102 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു

37ൽ 26 ഇനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുപി വിഭാഗത്തിൽ എയുപിഎസ് മുരിയാട് 55 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 51 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എച്ച് ഡി പി എസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 43 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു .

ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ 12 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ സെൻറ് സേവിയേഴ്സ് സി യു പി സ്കൂൾ പുതുക്കാട് 44 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ജിഎൽപിഎസ് ചെങ്ങാലൂർ 37 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ജി യു പി എസ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ എന്നിവർ 35 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

പത്തൊമ്പതിൽ 13 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ സംസ്കൃതോത്സവത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആനന്ദപുരം 57 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ബി വി എം എച്ച്എസ്എസ് കൽപ്പറമ്പ് 55 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 54 എച്ച്ഡിപിഎസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എടതിരിഞ്ഞി 54 എന്നിവർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

പത്തൊമ്പതിൽ 17 ഇനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുപി സംസ്കൃതോത്സവത്തിൽ നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 79 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആനന്ദപുരം 73 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും സെൻറ് സേവിയേഴ്സ് സി യുപിഎസ് പുതുക്കാട് 71 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

ഹൈസ്കൂൾ അറബിക് കലോത്സവത്തിൽ 19ൽ 8 ഇനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബി വി എം എച്ച്എസ്എസ് കൽപ്പറമ്പ് 34 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ബി വി എം എച്ച് എസ് കല്ലേറ്റുംകര 27 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും സെൻറ് ആൻറണീസ് ഹൈസ്കൂൾ മൂർക്കനാട് 24 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു

യുപി അറബിക് കലോത്സവത്തിൽ 13ൽ അഞ്ച് ഇനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജി യു പി എസ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ 20 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ബി വി എം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കൽപ്പറമ്പ് 19 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എസ് എസ് എ ഐ യുപിഎസ് പടിയൂർ 12 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു

എൽപി അറബിക്ക് കലോത്സവത്തിൽ ഒമ്പതിൽ മൂന്നിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെൻറ് ജോസഫ് ഹൈസ്കൂൾ കരുവന്നൂർ 13 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും എ എൽ പി എസ് കാറളം 10 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ജിയുപിഎസ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ 9 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് വാട്സപ്പ് വാർത്താ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുന്നതിനായി follow this link to join News WhatsApp group CLICK HERE
ഫെസ്ബുക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക
https://www.facebook.com/irinjalakuda

Leave a comment

Top