ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം 3-ാം ദിവസം – മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം

ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം 3-ാം ദിവസം – മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം – എടതിരിഞ്ഞി എച്ച്.ഡി.പി സമാജം സ്കൂളിലെ വേദിയിൽ നിന്നും ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം ഉച്ചവരെ ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ എച്ച്ഡിപി, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നാഷണൽ , യുപി വിഭാഗത്തിൽ എയുപിഎസ് മുരിയാട്, സംസ്കൃതോത്സവത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ആനന്ദപുരം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു

എടതിരിഞ്ഞി : ഇരിങ്ങാലക്കുട ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 90-ൽ/ 49 ഇനങ്ങൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഹയർസെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിൽ എച്ച്ഡിപി എസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ (132) ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സ്കൂൾ (111) രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും , എസ് എൻ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ (86) മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു

77 ൽ 47 ഇനങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ നാഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും 118 എൽ എഫ് സി ജി എച്ച് എസ് സ്കൂൾ 103 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും പോയിന്റോടെ എച്ച് ഡി പി എസ് എച്ച്എസ്എസ് 86 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു

37ൽ 22 ഇനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുപി വിഭാഗത്തിൽ എയുപിഎസ് മുരിയാട് 45 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 36 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എച്ച് ഡി പി എസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 33 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു .

ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ എട്ടിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ സെൻറ് സേവിയേഴ്സ് സി യു പി സ്കൂൾ പുതുക്കാട് 26 ജിഎൽപിഎസ് ചെങ്ങാലൂർ 26 എന്നിവർ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും എസ്എൻഡി എസ് എസ് എൽ പി എസ് പുല്ലൂർ എം കെ എം യുപിഎസ് നെൻമണിക്കര 23 എന്നിവർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും എച്ച് എഫ് എൽ പി എസ് അവിട്ടത്തൂർ ജിയുപിഎസ് ആനന്ദപുരം ജി യു പി എസ് വെള്ളാങ്കല്ലൂർ എന്നിവർ 22 പോയിന്റുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

പത്തൊമ്പതിൽ പന്ത്രണ്ടിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ സംസ്കൃതോത്സവത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആനന്ദപുരം 52 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ബി വി എം എച്ച്എസ്എസ് കൽപ്പറമ്പ് 50 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട 49 എച്ച്ഡിപിഎസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എടതിരിഞ്ഞി 49 എന്നിവർ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

പത്തൊമ്പതിൽ 15 ഇനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യുപി സംസ്കൃതോത്സവത്തിൽ നാഷണൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ 69 ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആനന്ദപുരം 63 രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും സെൻറ് സേവിയേഴ്സ് സി യുപിഎസ് പുതുക്കാട് 61 മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും നിൽക്കുന്നു.

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് വാട്സപ്പ് വാർത്താ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുന്നതിനായി follow this link to join News WhatsApp group CLICK HERE
ഫെസ്ബുക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക
https://www.facebook.com/irinjalakuda

Leave a comment

Top