തണ്ടികവരവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ തൃത്തായമ്പക – തത്സമയ കാഴ്ചകൾ

തണ്ടികവരവിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ തൃത്തായമ്പക – അവതരണം കലാനിലയം ഉദയൻ നമ്പൂതിരി, മൂർക്കനാട് ദിനേശ് വാരിയർ, കലാനിലയം രതീഷ്, സമർപ്പണം പല്ലാവൂർ തൃപ്പേകുളം സമിതി

Leave a comment

Top