ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുസ്മരണം നടന്നു

കാറളം : ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കാറളം 15,16,17 ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അനുസ്മരണവും പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി. കാറളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഐ ഡി ഫ്രാൻസീസ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.സുരേഷ് പൊഴേക്കടവിൽ,അജീഷ് മേനോൻ,വി എം കുമാരൻ, ബാസ്റ്റിൻ ഫ്രാൻസീസ്, എം ആർ സുധാകരൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Top