ജോസഫിന്‍റെ കുടുംബത്തിന് കൈത്താങ്ങായി കല്ലേറ്റുംകര ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്

മാപ്രാണം : കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപം ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ മക്കളുടെ ചികിത്സ നടത്താനാവാതെ ദുരിതത്തിലായ തെങ്ങോലപറമ്പിൽ ജോസഫിന്‍റെ കുടുംബത്തിന് കൈത്താങ്ങായി കല്ലേറ്റുംകര സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസി‍ഡന്റ് എൻ.കെ ജോസഫ്. തന്‍റെ ഒരു മാസത്തെ ഓണറേറിയമായ 12500 രൂപ അദ്ദേഹം ജോസഫിന്‍റെ വീട്ടിലെത്തി കൈമാറി.

തന്‍റെ സഹോദരൻ എൻ.കെ.ജോർജ് സര്‍ക്കാരിന് സൗജന്യമായി നൽകിയ വല്ലക്കുന്നിലെ കെട്ടിടത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിപ്മറിൽ മക്കളുടെ ചികിത്സയ്ക്കും മറ്റും സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

Leave a comment

Top