ആശ്വാസമായി മഴ കുറയുന്നു, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 13.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി. ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മിതമായ മഴക്ക് സാധ്യത

അറിയിപ്പ് : തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ബുധനാഴ്ച ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മിതമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 13.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴ പ്രദേശങ്ങളിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സത്യമായ മഴയ്ക്ക് കുറവുണ്ടായത് ആശ്വാസമായി. എന്നാൽ ജില്ലയിൽ റെഡ് അലെർട് തുടരുന്നുണ്ട്.

Leave a comment

Top