അഡ്മിഷന്‍ 2022- സീറ്റ് ഒഴിവ്

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്‍റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിലെ എം.എസ്.സി ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സ് (M.Sc. Data Analytics) കോഴ്സിലെ ഒഴിവുള്ള ഏതാനും സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവസാന തിയ്യതി 03/08/2022 ഫോണ്‍. 8547145964, 8301000125

Leave a comment

Top