സി.ബി.എസ്.ഇ പത്താം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷയിൽ 100 % വിജയം കരസ്ഥമാക്കി ഇരിങ്ങാലക്കുട ശാന്തിനികേതൻ പബ്ലിക് സ്കൂൾ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ശാന്തിനികേതൻ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ സി.ബി.എസ്. ഇ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഉന്നത വിജയം. എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഫുൾ A 1 കരസ്ഥമാക്കി 99 % മാർക്കോടെ ഫുൾ എ വൺ നേടി അക്ഷയ്പി പി അനന്തൻ സ്കൂളിൽ ഒന്നാമതെത്തി. അഭിനവ് ജ്യോതി, ബസു (97%), ആദി ജഗത്ത് ഷാജു ( 97%) ഫുൾ A 1 നേടിക്കൊണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും , അനന്തകൃഷ്ണൻ A. S. (93%), ദേവദത്ത് വടക്കുംഞ്ചേരി (93%),വിവേക് ചെമ്പോത്ത് ( 93%) മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും എത്തി. 54 കുട്ടികളിൽ 43 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്‌ഷനും , 11 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും നേടി. മൊത്തം റിസൽറ്റിൽ 27 കുട്ടികൾ 90 % മുകളിൽ മാർക്ക് നേടി.

Leave a comment

Top