ബുധനാഴ്ച വൈദ്യുതി വിതരണം ഭാഗികമായി തടസ്സം നേരിടും

അറിയിപ്പ് : ഇരിങ്ങാലക്കുട നമ്പർ 2 സെക്ഷൻന്‍റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഗാന്ധിഗ്രാം ടെസ്റ്റ്‌ ഗ്രൗണ്ട്, ഗാന്ധിഗ്രാം, തുറവൻകാട്, തുറവൻകാട് ചർച്ച്, കല്ലെരിക്കടവ്‌, തുറവൻകാട് വായനശാല, ഫാഷൻ പെയിന്റസ്, എസ്.എൻ നഗർ, കാട്ടുങ്ങച്ചിറ, കക്കാട്ട് ടെമ്പിൾ, ഊളക്കാട്, ക്രൈസ്റ്റ് വിദ്യാനികേധൻ, എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജൂലൈ 20 ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 മണിവരെ 11 കെ വി ലൈനിൽ ആറ്റകുറ്റപണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ വൈദുതി വിതരണം ഭാഗികമായി തടസ്സം നേരിടുന്നതാണ് എന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിക്കുന്നു.

Leave a comment

Top