അടുത്ത 5 ദിവസം വ്യാപകമായ മഴക്കും വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യത, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 9 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി

അറിയിപ്പ് : അടുത്ത 5 ദിവസം വ്യാപകമായ മഴക്ക് സാധ്യത. കേരളത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 46 കീ.മി വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യത. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 9 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി.

അടുത്ത 5 ദിവസം ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്കും ജൂലൈ 10,13, &14 തീയതികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അതി ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.

Leave a comment

Top