ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 6 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി, തൃശൂർ ഉൾപ്പടെ 7 ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ 6 മില്ലി മീറ്റർ മഴ രേഖപ്പെടുത്തി, തൃശൂർ ഉൾപ്പടെ 7 ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. സംസ്ഥാനത്ത് എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഞായറാഴ്ച ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

Leave a comment

Top