എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് നിലനിർത്തി ഇരിങ്ങാലക്കുട മഹാത്മാ ഗാന്ധി റീഡിങ് റൂം & ലൈബ്രറി

ഇരിങ്ങാലക്കുട : പ്രവർത്തന മികവിനുള്ള സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരമായ എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് നിലനിർത്തി ഇരിങ്ങാലക്കുട മഹാത്മാ ഗാന്ധി റീഡിങ് റൂം & ലൈബ്രറി . 2018 – 19 ൽ തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 3 ലൈബ്രറികൾക്ക് എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചതിൽ ഒന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട മഹാത്മാ ഗാന്ധി റീഡിങ് റൂം & ലൈബ്രറിയാണ് തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വർഷവും എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് നിലനിർത്തുവാനും മഹാത്മാ ഗാന്ധി റീഡിങ് റൂം & ലൈബ്രറിക്ക് കഴിഞ്ഞു.

ബാലവേദി, വനിതാ വേദി, യുവത, വയോജന വിഭാഗം, കല സാംസ്കാരിക വിഭാഗം, കായിക വിഭാഗം, ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലബ്ബ്, അക്ഷര സേന, എന്നിവയുടെ സജീവ പ്രവർത്തനം, വായന മത്സരങ്ങൾ, സർഗ്ഗോത്സവങ്ങൾ, എന്നിവയിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യം താലൂക്ക് ജില്ലാ സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിലുകളുടെ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിപാടികളും സമയ ബന്ധിതമായും നടപ്പാക്കുക എന്നിവ മികവിന്റെ ഘടകങ്ങളാണ്.

എല്ലാ വർഷവും വ്യക്തിത്വ വികസന ക്യാമ്പുകൾ, പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം , സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാചരണം വായന ദിന പരിപാടികൾ, ശിശുദിനാഘോഷം, മാമ്മോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ, മത്സരങ്ങൾ, അക്ഷര ശ്ലോകം, തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ, സംഘടിപ്പിക്കുകയും, ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി, സോപ്പ് നിർമ്മാണം എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ് നിർമ്മാണ പരിശീലനം, ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് , നൃത്ത പരിശീലനം, കരാട്ടെ , കളരി, യോഗ, കീ ബോർഡ്ക്ലാസ്സുകൾ, പി.എസ്.സി പരീക്ഷ പരിശീലന ക്ലാസുകൾ, എന്നിവയും ലൈബ്രറിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്നു വരുന്നു.

എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് ലഭിച്ച മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിലെ ഏക ലൈബ്രറിയും മഹാത്മാ ഗാന്ധി റീഡിങ് റൂം & ലൈബ്രറിയാണ് .

113-ാം വർഷികാഘോഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ലൈബ്രറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുനോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രസിഡന്റ് വി.പി കൃഷ്ണൻകുട്ടി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.വി ചന്ദ്രൻ, സെക്രട്ടറി അഡ്വ. അജയകുമാർ കെ.ജി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആശാ.പി.സി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട 11 അംഗ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയാണ്.

Leave a comment

Top