തെങ്ങിൻ തൈകൾ വില്പനക്ക്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കേരള കൃഷിവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവ. തെങ്ങിൻ തൈ നഴ്സറി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ കുറിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്നര വർഷംകൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന പോളിബാഗിൽ ഉള്ള തെങ്ങിൻ തൈകൾ ഒന്നിന് 130 രൂപ നിരക്കിൽ വില്പനക്കി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു . താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് വന്ന വാങ്ങേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് : 9847586661, 04802822052

Leave a comment

Top