ഗ്ലോബൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (GFS) മോഡൽ പ്രകാരം വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലും അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

ഗ്ലോബൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (GFS) മോഡൽ പ്രകാരം വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, കണ്ണൂർ, വയനാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്, (കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി – പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം- 11.30 PM, 16/10/2021)

ഗ്ലോബൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (GFS) മോഡൽ പ്രകാരം വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തൃശൂർ ജില്ലയിലും അതിശക്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, കണ്ണൂർ, വയനാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് രാത്രി അതി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സാധ്യത. മലയോര പാതകളിലെ രാത്രി ഗതാഗതം പൂർണമായും നിരോധിക്കേണ്ടതാണ്.

(കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി – പുറപ്പെടുവിച്ച സമയം- 11.30 PM, 16/10/2021)

Leave a comment

Top