കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാദിന ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലശപൂജകൾ തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 5:30ന് ആരംഭിച്ചു . എതൃത്തപൂജ 6 മണിക്കും 9 മണിക്ക് കലശാഭിഷേകങ്ങളും നടന്നു.

രാവിലെ 10 മണിക്ക് പെരുവനം പ്രകാശൻ മാരാർ നയിക്കുന്ന പാഞ്ചാരിമേളവും നടന്നു. ഉച്ചപൂജക്കു ശേഷം അന്നദാനം വൈകീട്ട് 5.15ന് കുമാരി അഖില ആന്റ് പാർട്ടിയുടെ തായമ്പക. വൈകീട്ട് 6.15 മുതൽ സോപാനലാസ്യം മോഹിനിയാട്ടവും തുടർന്ന് അത്താഴപൂജയും. പ്രതിഷ്ഠാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മകലശം (നെയ്യ്), ബ്രഹ്മകലശം (തേൻ), ബ്രഹ്മകലശം (പാൽ), ബ്രഹ്മകലശം (തൈര്) തീർത്ഥകലശം, കുoേഭശകലശം, പഞ്ചഗവ്യം, നാൽപ്പാമരകഷായാഭിഷേകം, ദ്രവ്യകലശം അഭിഷേക വഴിപാടുകൾ എന്നിവ നടത്താവുന്നതാണ്

Leave a comment

Leave a Reply

Top