403 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR അറിയാം

മുരിയാട് 97 (58.08),
ആളൂർ 84 (30.77),
ഇരിങ്ങാലക്കുട 70 (25.09),
കാട്ടൂർ 47 (30.72),
കാറളം 34 (28.57),
വേളൂക്കര 29 (26.85),
പടിയൂർ 22 (28.95),
പൂമംഗലം 20 (31.75)

ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച 403 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 3279 പേർ പോസിറ്റീവ്, TPR 21.13

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 70, പരിശോധിച്ചത് 279 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 25.09

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 47, പരിശോധിച്ചത് 153 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 30.72

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 84, പരിശോധിച്ചത് 273 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 30.77

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 97, പരിശോധിച്ചത് 167 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 58.08

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 29, പരിശോധിച്ചത് 108 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 26.85

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 34, പരിശോധിച്ചത് 119 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 28.57

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 22, പരിശോധിച്ചത് 76 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 28.95

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 20, പരിശോധിച്ചത് 63 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 31.75

എന്നിങ്ങനെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ( 9/9/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ

വാട്സപ്പ് വാർത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ പുതുതായി ചേരുന്നതിനായി
CLICK HERE TO JOIN WHATSAPP NEWS GROUP

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ
പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക

https://www.facebook.com/irinjalakuda
വാർത്തകൾ അറിയിക്കുവാൻ
news@irinjalakudalive.com
ph/whp: 9846097144

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top