കാർഷിക പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെടണം

കടുപ്പശ്ശേരി : വേളൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2021-22 ജനകീയസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ കാർഷിക പദ്ധതികളിൽ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ കൃഷിഭവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപറ്റുന്നതിന് അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും സെപ്തബർ 20 വരെ കൃഷിഭവനിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട ( അപേക്ഷകന്‍റെ പേരിൽ ഉള്ളത്) രേഖകൾ

1. നികുതി രശീത് തന്നാണ്ട് കോപ്പി.
2. ആധാർ കാർഡ് കോപ്പി.
3. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കോപ്പി
4. വളം വാങ്ങിയ ഒറിജിനൽ ബില്ല് ( സർക്കാർ അംഗീകൃതം).

വാട്സപ്പ് വാർത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ പുതുതായി ചേരുന്നതിനായി
CLICK HERE TO JOIN WHATSAPP NEWS GROUP

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ
പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക

https://www.facebook.com/irinjalakuda
വാർത്തകൾ അറിയിക്കുവാൻ
news@irinjalakudalive.com
ph/whp: 9846097144

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top