329 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഞായറാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR അറിയാം

ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഞായറാഴ്ച 329 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 3214 പേർ പോസിറ്റീവ്, TPR 21.24

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 70, പരിശോധിച്ചത് 224 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 31.25

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 43, പരിശോധിച്ചത് 133 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 32.33

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 52, പരിശോധിച്ചത് 86 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 29.05

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 18, പരിശോധിച്ചത് 86 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 20.93

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 60, പരിശോധിച്ചത് 177 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 33.90

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 23, പരിശോധിച്ചത് 64 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 35.94

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 23, പരിശോധിച്ചത് 74 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 31.08

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 40, പരിശോധിച്ചത് 129 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 31.01

എന്നിങ്ങനെയാണ് ഞായറാഴ്ച ( 5/9/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ

വാട്സപ്പ് വാർത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ പുതുതായി ചേരുന്നതിനായി
CLICK HERE TO JOIN WHATSAPP NEWS GROUP

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ
പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക

https://www.facebook.com/irinjalakuda
വാർത്തകൾ അറിയിക്കുവാൻ
news@irinjalakudalive.com
ph/whp: 9846097144

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top