135 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ശനിയാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR നിരക്ക് അറിയാം

ശനിയാഴ്ച 135 പേർക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ സെപ്റ്റംബർ 25 ലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ്, TPR യഥാക്രമം –

ആളൂർ 49(25.93), ഇരിങ്ങാലക്കുട 45(20.36), കാട്ടൂർ 12(15.79), മുരിയാട് 10(16.13), പൂമംഗലം 6(22.22), കാറളം 6(11.32), വേളൂക്കര 4(8.51), പടിയൂർ 3(2.68)

ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ശനിയാഴ്ച 135 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 1801 പേർ പോസിറ്റീവ്, TPR 16.31

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 45, പരിശോധിച്ചത് 221 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 20.36

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 12 , പരിശോധിച്ചത് 76 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 15.79

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 49, പരിശോധിച്ചത് 189 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 25.93

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 10, പരിശോധിച്ചത് 62 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 16.13

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 4, പരിശോധിച്ചത് 47 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 8.51

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 6, പരിശോധിച്ചത് 53 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 11.32

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 3, പരിശോധിച്ചത് 112 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 2.68

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 6, പരിശോധിച്ചത് 27 പേരെ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 22.22

എന്നിങ്ങനെയാണ് ശനിയാഴ്ച (25/9/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ

> വാട്സാപ്പിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് വാർത്തകൾ ലഭിക്കുവാൻ
CLICK TO JOIN WHATSAP GROUP

> ഫേസ്ബുക്ക്
https://fb.com/irinjalakuda

www.irinjalakudaLIVE.com
ph, whtsp: 9846097144 news@irinjalakudalive.com

Leave a comment

Top