കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇല്ലംനിറ ചടങ്ങുകൾ – തത്സമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ

കൂടൽമാണിക്യം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇല്ലംനിറ ചടങ്ങുകൾ – തത്സമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ. നകരമണ്ണ് ത്രിവിക്രമൻ നമ്പൂതിരി, ജയശങ്കർ പെരുമ്പടപ്പ് മന, മനോജ് ( കീഴ്ശാന്തി ), ഡോ. ഗോവിന്ദൻ അണിമംഗലം, ബിപിൻ മൂസത്, ചെറിയ സൂരജ് മൂസത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇല്ലം നിറ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.

Leave a comment

Top