105 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR നിരക്ക് അറിയാം

തിങ്കളാഴ്ച 105 പേർക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്.
ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ ആഗസ്റ്റ് 2 ലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് , TPR യഥാക്രമം –
ഇരിങ്ങാലക്കുട 35 (12.46%),
വേളൂക്കര 18 (33.33),
ആളൂർ 12 (4.53),
കാറളം 11 (9.32),
മുരിയാട് 10 (5.10),
കാട്ടൂർ 9 (24.32),
പൂമംഗലം 6 (5.83),
പടിയൂർ 4 (15.38)


ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച 105 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 24.32, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 9 പരിശോധിച്ചത് 281 പേരെ.

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 24.32, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 9, പരിശോധിച്ചത് 37 പേരെ.

ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 4.53 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 12, പരിശോധിച്ചത് 265 പേരെ.

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 5.10, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 10, പരിശോധിച്ചത് 196 പേരെ.

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 33.33, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 18 , പരിശോധിച്ചത് 54 പേരെ.

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 9.32, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 11, പരിശോധിച്ചത് 118 പേരെ.

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 15.38, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 4, പരിശോധിച്ചത് 26 പേരെ.

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 5.38, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 6, പരിശോധിച്ചത് 103 പേരെ.

എന്നിങ്ങനെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച (02/08/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ.

വാട്സപ്പ് വാർത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ പുതുതായി ചേരുന്നതിനായി
CLICK HERE TO JOIN WHATSAPP NEWS GROUP

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ
പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക

https://www.facebook.com/irinjalakuda
വാർത്തകൾ അറിയിക്കുവാൻ
news@irinjalakudalive.com
ph/whp: 9846097144

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top