158 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു -തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ TPR നിരക്ക് അറിയാം

വ്യാഴാഴ്ച 158 പേർക്ക് കൂടി ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാക്കിയ ജൂലൈ 29 ലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവ് , TPR യഥാക്രമം – മുരിയാട് 42(17.80), ആളൂർ 38(29.68), ഇരിങ്ങാലക്കുട 34(14.53), പടിയൂർ 14(11.38), വേളൂക്കര 10(20.83), കാറളം 8(4.40), പൂമംഗലം 7(28.00), കാട്ടൂർ 5(9.09)

ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച 158 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 14.53, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 34 പരിശോധിച്ചത് 234 പേരെ.

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 9.09, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 5, പരിശോധിച്ചത് 55 പേരെ.

ആളൂർ
പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 29.68, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 38, പരിശോധിച്ചത് 148 പേരെ.

മുരിയാട് പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 17.80, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്42, പരിശോധിച്ചത് 236പേരെ.

വേളൂക്ക
ര പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 20.83, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 10 , പരിശോധിച്ചത് 48 പേരെ.

കാറളം പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 4.40, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 8, പരിശോധിച്ചത് 182 പേരെ.

പടിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 11.38, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 14, പരിശോധിച്ചത് 123 പേരെ.

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 28.00, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് 7, പരിശോധിച്ചത് 25 പേരെ.

എന്നിങ്ങനെയാണ് വ്യാഴാഴ്ച (29/07/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ.

വാട്സപ്പ് വാർത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ പുതുതായി ചേരുന്നതിനായി
CLICK HERE TO JOIN WHATSAPP NEWS GROUP

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ
പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക

https://www.facebook.com/irinjalakuda
വാർത്തകൾ അറിയിക്കുവാൻ
news@irinjalakudalive.com
ph/whp: 9846097144

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top