മുരിയാട്, പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തുകളും ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയും ജൂലായ് 15 മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിൽ. കാറളം, പടിയൂർ, വേളൂക്കര, ആളൂർ, കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭാഗിക ലോക്ക് ഡൌൺ

കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തെ ശരാശരി ടി.പി.ആർ ആസ്പദമാക്കി ജൂലൈ 15 മുതലുള്ള ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ –

സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ
മുരിയാട്, പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തുകളും ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയും

ഭാഗിക ലോക്ക്ഡൌൺ
കാറളം, പടിയൂർ, വേളൂക്കര,
ആളൂർ, കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ

കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തെ ശരാശരി ടി.പി.ആർ ആസ്പദമാക്കി മുരിയാട്, പൂമംഗലം പഞ്ചായത്തുകളും ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയും ജൂലായ് 15 മുതൽ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിൽ. കാറളം, പടിയൂർ, വേളൂക്കര, ആളൂർ, കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭാഗിക ലോക്ക് ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ.

ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 5 ശതമാനത്തിന് താഴെ വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരിക്കും വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ എ വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുക. ടിപിആർ 5-10 ശതമാനമുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ ബി, 10-15 ശതമാനമുള്ള പ്രദേശങ്ങള്‍ സി, 15ന് മുകളിലുള്ളത് ഡി കാറ്റഗറിയില്‍ ആയിരിക്കും.

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ ജൂലായ് 8 മുതൽ ജൂലായ് 14 വരെയുള്ള എഴു ദിവസത്തെ ശരാശരി വ്യാപനത്തോത് അവലോകനം ചെയ്ത് ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഏതു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നത് അറിയാം. ജൂലായ് 15 മുതൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിലവിൽ വരിക. മറ്റു നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എല്ലാം തുടരും, ശനി ഞയർ ദിവസങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൌൺ ആയിരിക്കും

A വിഭാഗം ടി.പി.ആർ 5 % ന് താഴെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് സാധാരണ പ്രവർത്തനം

എല്ലാ കടകളും രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 8 വരെ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കും. (50 ശതമാനം വരെ ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി.) 50 ശതമാനം വരെ ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും അനുവദിക്കും.

ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നും ഈ ആഴ്ച ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല

B വിഭാഗം ടി.പി.ആർ 5 – 10 % ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ ഭാഗിക ലോക്ക് ഡൌൺ

അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ കടകൾ മാത്രം രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 8 വരെ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കും. മറ്റു കടകൾ തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 8 വരെ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കും. (50 ശതമാനം വരെ ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി.) ഇവിടങ്ങളിൽ 50 ശതമാനം വരെ ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തിങ്കൾ, ബുധൻ, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ അനുവദിക്കും.

കാറളം പഞ്ചായത്ത്
കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 9.68 %

പടിയൂർ പഞ്ചായത്ത്
കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 9.47 %

വേളൂക്കര പഞ്ചായത്ത്
കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 9.31 %

ആളൂർ പഞ്ചായത്ത്
കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 8.85 %

കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത്
കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 6.79 %

C വിഭാഗം ടി.പി.ആർ 10 – 15 % ഉള്ള ഇടങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൌൺ

അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ കടകൾ മാത്രം രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 8 വരെ അനുവദിക്കും. മറ്റു കടകൾ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 8 വരെ അനുവദിക്കും. (25 ശതമാനം വരെ ജീവനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി.)

മുരിയാട് പഞ്ചായത്ത്
കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 13.94 %

പൂമംഗലം പഞ്ചായത്ത്
കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 12.41 %

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ
കഴിഞ്ഞ 7 ദിവസത്തെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് നിരക്ക് 11.12 %

സി വിഭാഗത്തിൽ പഴം, പച്ചക്കറി, പാൽ , പലചരക്ക് , ബേക്കറി തുടങ്ങിയ അത്യാവശ്യ കടകൾ അല്ലാത്ത മറ്റ് കടകൾ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം. മത്സ്യം, മാംസം, പക്ഷി മൃഗാദികൾക്കുള്ള തീറ്റകൾ, കേബിൾ DTH ഷോപ്പുകൾ, വാഹന അത്യാവശ്യ റിപ്പയറിംഗ് എന്നിവ എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കാം. ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സികൾ എയർപോർട്ട് , റെയിൽവേ അത്യാവശ്യ യാത്രകളും ആശുപത്രി വാക്സിനേഷൻ ആവശ്യങ്ങളും മാത്രം

ആരാധനാലയങ്ങൾ 15 പേർ വീതം അനുവദിച്ചത് ഇനി മുതൽ സാധ്യമല്ല. ബിവറേജ്‌, ബാറുകൾ പാടില്ല, കള്ള്ഷാപ്പുകൾ പാർസലിന് വേണ്ടി മാത്രം തുറക്കാം.

വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന മറ്റ് കടകൾ

കല്യാണ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വില്കുന്നതിനായി തുണിക്കട, ആഭരണ കട, പാദരക്ഷകൾ വിൽക്കുന്ന കട, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ, സാധനങ്ങൾ നന്നാക്കുന്ന കടകൾ എന്നിവ 50 ശതമാനം ജീവനക്കാരെ വെച്ച് മാത്രം തുറക്കാം

D വിഭാഗം ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 15 % മുകളിലുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക് ഡൌൺ നടപ്പാകും

ഇരിങ്ങാലക്കുട മണ്ഡലത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നും ഈ ആഴ്ച ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല

എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ എഴു ദിവസത്തെ ശരാശരി വ്യാപനത്തോത് അവലോകനം ചെയ്ത് ഓരോ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളും ഏതു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നത് ജില്ലാ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തും.

നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങളില്‍ മൈക്രോ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ കളക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് അനുമതി നല്‍കാന്‍ തരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിയന്ത്രണ ഇളവുകൾ

തിങ്കള്‍ മുതല്‍ വെള്ളി വരെ ബാങ്കുകളില്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കും. നേരത്തെ ചൊവ്വ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളില്‍ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല

വിവാഹ, മരണാവശ്യങ്ങൾക്ക് പരമാവധി 20 പേർ വെച്ച് തുടർന്നും അനുവദനീയം

എ, ബി വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാരെയും സിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ 50 ശതമാനം ജീവനക്കാരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കും.

എ, ബി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളില്‍ റെസ്റ്റോറന്റുകള്‍, ഹോട്ടലുകള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് ഹോം ഡെലിവറി, ടേക്ക് എവേ സംവിധാനത്തില്‍ രാത്രി 9.30 വരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാം.

അടുത്ത ശാരീരിക സമ്പര്‍ക്കമില്ലാത്ത ഇന്‍ഡോര്‍ ഗെയിമുകള്‍ക്കും, ജിമ്മുകള്‍ക്കും എ.സി. ഒഴിവാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കാവുന്നതാണ്.

വായുസഞ്ചാരമുള്ള ഹാളോ തുറന്ന പ്രദേശമോ ആയിരിക്കണം ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഒരേസമയം 20-പേരില്‍ കുടുതല്‍ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് നടപടിക്രമവും ടൂറിസം മന്ത്രാലത്തിന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലകളിലെ താമസസൗകര്യങ്ങള്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാം.

വാക്‌സിന്‍ എടുത്തവര്‍ക്കും ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍. നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുമായി വരുന്നവര്‍ക്കുമായിരിക്കും പ്രവേശനം.

മറ്റു നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എല്ലാം തുടരും, ശനി ഞയർ ദിവസങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ ലോക്ക് ഡൌൺ ആയിരിക്കും

Leave a comment

Top