ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 28 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 236 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 28 കോവിഡ് പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 236 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം നഗരസഭയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച 28 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 236 പേർ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, വീടുകളിൽ 223 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 10 പേരും, ഡി.സി.സി യിൽ 3 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 682. ആകെ മരണം 69.

21 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 1
16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 1
52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 3
57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 3
32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 5
9 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 5
7 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 5
58 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 9
62 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 9
54 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 10
43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 10
39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 11
50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 21
60 വയസുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 30
47 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 32
63 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34
18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 34
16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 34
72 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 34
47 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 35
48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 36
19 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 39
11 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 40
23 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40
33 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 40
65 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40
65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 40
25 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 40

Leave a comment

Top