ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുതുതായി 41 പോസിറ്റീവുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, 382 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ
വ്യാഴാഴ്ച ഒരു കോവിഡ് രണം,
പുതുതായി 41 പോസിറ്റീവുകൾ,
382 പേർ ചികിത്സയിൽ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം വ്യാഴാഴ്ച ഒരു കോവിഡ് മരണം, പുതുതായി 41 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 382 പേർ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവായി ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു, വീടുകളിൽ 362 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 20 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ 1287. ഇതുവരെ ആകെ കോവിഡ് മരണം 57.

65 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 1
23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 2
44 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 2
9 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 2
48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 2
49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 2
39 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 2
80 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 2
33 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 4
48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 5
46 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 7
40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 7
32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 7
8 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 7
48 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 7
14 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 8
18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 8
41 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 8
16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി വാർഡ് 8
11 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 8
83 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 8
28 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 9
62 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 10
63 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 10
63 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 10
46 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 10
57 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
30 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 14
15 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി വാർഡ് 14
31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 15
20 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 19
28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 20
23 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 20
29 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 20
30 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ വാർഡ് 20
58 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 28
43 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 30
54 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 34
36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 38
50 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40
55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് 40

ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോം വാട്സപ്പ് വാർത്താ ഗ്രൂപ്പിൽ പുതുതായി ചേരുന്നതിനായി
https://chat.whatsapp.com/
K3Ng4NRYDBR7baLXByhAEa

വാർത്തകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഫെസ്ബുക്
പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക

https://www.facebook.com/irinjalakuda
വാർത്തകൾ അറിയിക്കുവാൻ
news@irinjalakudalive.com
ph/whp: 9846097144

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top