വൈദ്യുതി വിതരണം ചൊവ്വാഴ്ച തടസപ്പെടും

ഇരിങ്ങാലക്കുട : കെ.എസ്.ഇ.ബി നമ്പർ 2 സെക്ഷന്‍റെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന തൊമ്മന, കച്ചേരിപടി, പുല്ലൂർ പള്ളി, പുളിചോട്, പുല്ലൂർ സെന്റർ, അനറുള്ളി, ചെർപ്പുകുന്ന്, ചെങ്ങാറ്റുമുറി, ആനക്കുത്തി, അവിട്ടത്തൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജൂൺ 8 ചൊവ്വ രാവിലെ 8:30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണിവരെ 11 കെ.വി ലൈനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ വൈദ്യുതി വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ അറിയിക്കുന്നു.

Leave a comment

Top