ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചവർക്ക് ലഭിച്ച വോട്ടിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ

ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിച്ചവർക്ക് ലഭിച്ച വോട്ടിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ.

പ്രൊഫ. ആർ ബിന്ദു (എൽ.ഡി.എഫ്) 62493 (40.27%)
അഡ്വ. തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ (യു.ഡി.എഫ്)
56544 (36.44%)
ഡോ. ജേക്കബ് തോമസ് (എൻ.ഡി.എ)
34329 (22.12 %)
ജോഷി (സ്വ)
305
ബിന്ദു (സ്വ)
220
ബിന്ദു (സ്വ)
162
വാക്സറിൻ (സ്വ)
536
നോട്ട
590
മൊത്തം പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകൾ 155179 . വിജയിച്ച ഭൂരിപക്ഷം 5,949

O.S.N.CandidatePartyEVM VotesPostal VotesTotal Votes% of Votes
1Jacob ThomasBJP336856443432922.12
2R BinduCPI(M)6084316506249340.27
3Thomas J UnniyadanKerala Congress5485116935654436.44
4JoshyIndependent292133050.2
5BinduIndependent206142200.14
6BinduIndependent141211620.1
7VaxerinIndependent503335360.35
8NOTANone of the Above58375900.38
Total 1511044075155179
Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top