ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ പ്രൊഫ. ആർ ബിന്ദു (LDF) വിജയിച്ചു

ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ
പ്രൊഫ. ആർ ബിന്ദു (LDF)
വിജയിച്ചു
ഭൂരിപക്ഷം 5,949 വോട്ട്
lead as on 4:30pm
പ്രൊഫ. ആർ ബിന്ദു (LDF)
62493 vote
അഡ്വ. തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ (UDF)

56544 vote
ഡോ.
ജേക്കബ് തോമസ് (NDA)
34329 vote
(please refresh page for latest updates)

O.S.N.CandidatePartyEVM VotesPostal VotesTotal Votes% of Votes
1Jacob ThomasBJP336856443432922.12
2R BinduCPI(M)6084316506249340.27
3Thomas J UnniyadanKerala Congress5485116935654436.44
4JoshyIndependent292133050.2
5BinduIndependent206142200.14
6BinduIndependent141211620.1
7VaxerinIndependent503335360.35
8NOTANone of the Above58375900.38
Total 1511044075155179

.

ഇരിങ്ങാലക്കുട നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top