സമയക്രമം മാറ്റിയതായി റേഷൻ കടയുടമകളുടെ സംഘടന: തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പുതിയ സമയക്രമം

അറിയിപ്പ് : റേഷൻ കടയുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് വരെയും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ 5 മണി വരെയുമായി പുനഃക്രമീകരിച്ചതായി റേഷൻ കടയുടമകളുടെ സംഘടന. പുതിയ സമയക്രമം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നിലവിൽ വരും. കാർഡ് ഉടമകളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് സമയമാറ്റമെന്നും സംഘടന അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Leave a comment

Top