ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ 345 പേർ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നു, ബുധനാഴ്ച 24 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണം

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ 345 പേർ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നു, ബുധനാഴ്ച 24 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വീടുകളിൽ 325 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 20 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പരിധിയിൽ 345 പേർ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നു, ബുധനാഴ്ച 24 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വീടുകളിൽ 325 പേരും, ആശുപത്രികളിൽ 20 പേരും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 2248 പേരാണ്. ഇതിൽ ഇതുവരെ 25 മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ തുടരുന്ന 674 പേരിൽ 54 പേർ വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയവരാണ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പ്രദേശങ്ങള്‍ കണ്ടെയിന്‍മെന്‍റ് സോണിൽ ഇതുവരെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല

60 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ – വാർഡ്- 1, 55 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ – വാർഡ് – 1, 49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ്- 7, 52 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് – 9, 24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ്- 9, 35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ്- 10, 13 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ്- 10, 45 വയസ്സുളള സ്ത്രീ വാർഡ്- 13, 20 വയസ്സുളള പുരുഷൻ- വാർഡ്- 15, 61 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ് – 17, 47 വയസ്സുളള പുരുഷൻ- വാർഡ്- 20, 58 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ്- 20, 48 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ്- 21, 20 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ്- 21, 35 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ- വാർഡ്- 23, 60 വ യസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ്- 25, 32 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ്- 25, 23 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ്- 25, 24 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ്- 27, 48 വ യസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ്- 28, 37 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ- വാർഡ്- 30, 20 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ – വാർഡ്- 39, 31 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ വാർഡ്- 40, 13 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി – വാർഡ് 40 എന്നിവർക്കാണ് ബുധനാഴ്ച (22/04/2021) കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top