പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശമാണ് വിഷു നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്, നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം ഏവര്‍ക്കും ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിന്‍റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകള്‍

പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശമാണ് വിഷു നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്, നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം ഏവര്‍ക്കും ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിന്‍റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകള്‍ – News Team, www.irinjalakudalive.com

Leave a comment
Top