നാദോപാസനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നാലുദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സ്വാതിതിരുന്നാള്‍ സംഗീതോത്സവത്തിന് ആരംഭം. സീനിയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ ഗാനാഞ്ജലി പുരസ്‌ക്കാരം നേടിയ എസ്. കാര്‍ത്തികയുടെ സംഗീത കച്ചേരി ഇപ്പോൾ തത്സമയം

നാദോപാസനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നാലുദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന സ്വാതിതിരുന്നാള്‍ സംഗീതോത്സവത്തിന് ആരംഭം. സീനിയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ ഗാനാഞ്ജലി പുരസ്‌ക്കാരം നേടിയ എസ്. കാര്‍ത്തികയുടെ സംഗീത കച്ചേരി ഇപ്പോൾ തത്സമയം

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top