പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള വോട്ടർ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻററുകൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ മൂന്നുവരെ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ലഭിച്ച പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള വോട്ടർ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻററുകൾ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ഏപ്രിൽ ഒന്നുമുതൽ മൂന്നുവരെ ഏർപ്പെടുത്തും. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്തേണ്ട സമയവും സ്ഥലവും തീയതിയും അർഹരായ വോട്ടർമാരെ ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എസ്.എം.എസ് മുഖേനയോ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ മുഖേനയോ അറിയിക്കും. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ നിയമസഭാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ അസി. റിട്ടേണിങ് ഓഫീസർമാരുടെ (ബി.ഡി ഒ മാർ) ഓഫീസുകളിലും തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ജില്ലാ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ പതിമൂന്നാം നമ്പർ മുറിയിലും രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകീട്ട് 5 വരെ സൗകര്യമുണ്ടാകും.

ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് തപാൽ മാർഗം അയക്കാം. പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ നേരത്തെ പൂർത്തിയായതിനാലാണ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻററുകൾ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top