ക്ഷയരോഗ ദിനാചരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഫ്ലാഷ് മൊബ്

മാപ്രാണം : ക്ഷയരോഗ ദിനാചരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മാപ്രാണം ലാൽ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗിലെ വിദ്യാ൪ത്ഥികൾ ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഫ്ലാഷ് മൊബ് നടത്തി.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top