കൂടൽമാണിക്യം കൊടിപ്പുറത്ത് വിളക്ക് ചടങ്ങുകൾ തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 9:30 മുതൽ

ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ആദ്യമായി പുറത്തേക്ക് എഴുന്നുള്ളുന്ന കൂടൽമാണിക്യം കൊടിപ്പുറത്ത് വിളക്ക് ചടങ്ങുകൾ തൽസമയം ഇരിങ്ങാലക്കുട ലൈവ് ഡോട്ട് കോമിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 9:30 മുതൽ

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top