ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ചേലൂർ ബയോഫ്ലോക്ക് പദ്ധതി തുടങ്ങി

ചേലൂർ : ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വഴി നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പത്ത് യോജനയുടെ (PMMSY)മത്സ്യ നിക്ഷേപവും വിളവെടുപ്പും ഇരിങ്ങാലക്കുട ചേലൂർ മദർ റോഡ് യോൻ അക്വാ ഫാമിൽ നടത്തി. ഫിഷറീസ് ഓഫീസർ ലിസി പി.ഡി മത്സ്യ കുഞ്ഞ് നിക്ഷേപത്തിന്റെയും ഹിത പ്രോജക്ട് കോഡിനേറ്റർ മത്സ്യ വിളവെടുപ്പിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.7.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നാലു മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള 9 ടാങ്കുകളിൽ കൃഷി നടത്തും. 13000 ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന ഒരു ടാങ്കിൽ ആറുമാസംകൊണ്ട് ശരാശരി വിളവെടുക്കാവുന്ന ആയിരം തിലോപ്പിയ മീൻ വളർത്താം. അജിത പ്രമോട്ടർ, പദ്ധതി ഗുണഭോക്താവ് ജയ്സൺ അച്ഛങ്ങാടൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മുതിർന്ന മത്സ്യകർഷകൻ റപ്പായി കുറുവീട്ടിൽ ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി.ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഏക ഗുണഭോക്താവും ജില്ലയിലെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന ആദ്യ സമ്പ്രംഭകരിൽ ഒരാള്കൂടിയാണ് ജെയ്സൺ അച്ഛങ്ങാടൻ.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top