ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്,1 മരണം ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1893

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്,1 മരണം ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1893

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, 1 മരണം. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 23,വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 145 . ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1893 ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 340 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 55 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 24 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

 68 വയസ്സുളള പുരുഷൻ  – വാർഡ് 2, 55 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് –  3, 43  വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 9, 72 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 24 66 വയസ്സുളള സ്ത്രീ -വാർഡ് – 25, 36 വയസ്സുളള പുരുഷൻ- വാർഡ് – 40എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

Top