ആൽത്തറയ്ക്കു സമീപം റോഡിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി : മാർച്ച് 2,3 തീയതികളിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട കൂടൽമാണിക്യം റോഡിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു സമീപമുള്ള ആൽത്തറയ്ക്കു മുന്നിൽ റോഡിലെ ഇന്റർലോക്ക് കട്ടകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ മാർച്ച് 2, 3 തീയതികളിൽ ഈ വഴിയിൽ പൂർണ്ണ ഗതാഗതനിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ അറിയിക്കുന്നു.

Leave a comment

Top