ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1880

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 21 , വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 137. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1880

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 4 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 21,വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 137 . ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1880. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 396 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 41 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 23 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

39 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 9, 40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 24, 15 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 30, 26 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 38 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top