ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1856

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 26 , വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 171. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1856

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 26,വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 171 . ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1856. ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 394 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 48 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 23 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

70 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 3, 28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 5, 64 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 17, 21 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 30 , 18 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 30, 44 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 39 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top