ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1737

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 24 , വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 158. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1737

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് തിങ്കളാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 24,വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 158. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1737 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ400 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 53 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 22 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 4, 63 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 5, 40 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 16, 16 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 22, 55 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 32, 50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 41 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top