ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 11 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1722

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 11 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 25 , വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 161. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1722

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ശനിയാഴ്ച 11 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 25,വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 161. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1722 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 394 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 54 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 22 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

25 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 2, 28 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 11, 40 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 12, 18 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 22, 50 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 23, 44 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 23, 5 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 26,57 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 35, 49 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 39, 2 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 39,14 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ്-40 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top