ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 8 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1709

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 8 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 28 , വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 172. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1709

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വ്യാഴാഴ്ച 8 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 28, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 172. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1709 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 393 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 52 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 21 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

15 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 1, 68 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 23, 19 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 23, 15 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 23,28 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 23,37 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 25,57 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 30,32 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 34 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top