ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 5 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1701

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 5 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 28, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 164. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1701

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ബുധനാഴ്ച 5 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 28, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 164. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1701 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 392 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 54 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 21 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

53 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 11,25 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 11, 24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 32,18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 34, 17 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 34 എന്നിവർക്കാണ് ഇനി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top