ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 8 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1625

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 8 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 22, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 130. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1625

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച 8 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 22, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 130. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1625 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 388 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 53 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 21 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

56 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 17, 28 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 17,34 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 29, 24 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 29, 36 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 30, 49 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 33,81 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 41, 18 വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടി-വാർഡ് – 41 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top