ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ അതിഥി അദ്ധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുകൾ

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ ജിയോളജി വിഭാഗത്തിൽ എയ്ഡഡ് ഗസ്റ്റ് ലക്‌ചറർ ഒഴിവുകൾ. നിയമിക്കപെടാൻ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബയോഡാറ്റയും സഹിതം കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി ജനുവരി 15 വെള്ളിയാഴ്ച 10 മണിക്ക് കോളേജ് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണെന്ന് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു.

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top