ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1553

ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 21, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 69. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1553

ഇരിങ്ങാലക്കുട : ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭാ പ്രദേശത്ത് ചൊവ്വാഴ്ച 6 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ്, നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലുള്ള പോസിറ്റീവ് 21, വീട്ടിലുള്ള പോസിറ്റീവ്69. ഇതുവരെ ആകെ പോസിറ്റീവ് 1553 . ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 397 പേരും, വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിലോ ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിലോ കഴിയുന്നവർ 59 പേരുമുണ്ട്. ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 20 കോവിഡ് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

60 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 7, 51 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 7, 25 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 10, 37 വയസ്സുള്ള പുരുഷൻ-വാർഡ് – 12, 79 വയസ്സുള്ള സ്ത്രീ-വാർഡ് – 18, 8 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി-വാർഡ് – 19 എന്നിവർക്കാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത്

Leave a comment

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Top